CO TO JEST SYSTEM EKO-METER?

System eko-meter pozwala mierzyć ilość wytworzonej energii

energorower2System Eko-Meter umożliwia pomiar i śledzenie parametrów pracy EnergoRoweru – mierzy moc chwilową, łącznie wygenerowaną energię oraz czas treningu. Umożliwia wyświetlanie tych danych na małym wyświetlaczu zamontowanym na kierownicy. Wyniki są zapisywane na kartach pamięci. W danym momencie wyświetlają się aktualne wyniki. Przy użyciu odpowiedniego programu, możemy odczytać datę i godzinę uruchomienia systemu oraz wynik jaki został wówczas osiągnięty. Dane te jednak nie są spersonalizowane. Jeśli dodatkowo zostaną zastosowane spersonalizowane karty RFID, stworzy to możliwość identyfikacji każdego użytkownika (lub tez grup użytkowników, jeśli karta zostanie przypisana np. całej klasie lub jednej drużynie) i sprawdzenie, nawet po upływie dłuższego czasu, kiedy i ile energii poszczególny zawodnik (lub grupa zawodników) wyprodukował. Ponadto stworzyliśmy funkcję bezprzewodowego przesyłania danych do tzw. centralki (niewielki komputer) i stamtąd wyświetlania ich na dużym ekranie. Ekran może być pojedynczy (przy każdym EnergoRowerze jeden) lub  zbiorczy (do 20 użytkowników jednocześnie). Zbiorczy ekran wraz z zestawieniem wyników wszystkich użytkowników jest bardzo przydatny podczas konkursów opartych na współzawodnictwie, np. na eventach, różnego rodzaju zawodach etc. Stworzyliśmy również możliwość sumowania wyników z kilku EnergoRowerów i wyświetlania zbiorczego wyniku na dużym ekranie. Ma to szczególne zastosowanie na eventach integracyjnych, podczas których uczestnicy zabawy osiągają wspólnymi siłami z góry wyznaczony cel – np. generują z góry określoną ilość energii. Wówczas energia produkowana przez każdy z EnergoRowerów jest sumowana i w momencie osiągnięcia wyznaczonego celu na ekranie wyświetla się o tym informacja. Jest to znakomita okazja aby pokazać np. logo sponsora lub organizatora. Centralka ma również możliwość przesyłania danych na główny serwer w celu archiwizacji i dalszego udostępniania informacji. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy nie tylko w trakcie treningu mogą sprawdzać i porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami ale również po zakończeniu wracać do nich w dowolnym momencie, za pośrednictwem strony internetowej. Jest ono przydatne dla klubów fitness, szkół i innych grupowych odbiorców, którzy zamierzają korzystać z systemu Eko-Meter w dłuższym wymiarze czasu.

Najważniejsze cechy systemu eko-meter:

 • pomiar mocy chwilowej (w watach), łącznie wygenerowanej energii (w watogodzinach) i czasu
 • zapis parametrów na karcie pamięci
 • możliwość identyfikacji użytkowników za pomocą kart RFID
 • wyświetlanie parametrów (mocy, energii i czasu) na małym ekranie montowanym na kierownicy EnergoRoweru
 • bezprzewodowe przesyłanie danych do centralki, z której mogą być wyświetlane na dużym ekranie zbiorczym a także przesyłane dalej na serwer
 • dostęp do danych za pośrednictwem strony internetowej – przeglądanie historii treningów, mocy chwilowej (aktualizowanej co 0,5 sekundy), łącznie wygenerowanej energii, sporządzanie porównań, wyznaczanie indywidualnych celów
 • dla szkół, klubów fitness i innych grup: konto administracyjne umożliwiające zarządzanie użytkownikami, sporządzanie zestawień, porównań, organizowanie konkursów i przeglądanie statystyk
 • modułowość systemu – możliwe są różne konfiguracje dostosowane do wymagań użytkownika: miernik, wyświetlacz i centralka, miernik i wyświetlacz, miernik i centralka
 • możliwość łączenia wielu mierników w grupy i zbiorcze wyświetlanie wyników na dużym ekranie

Do kogo adresowany jest system eko-meter?

 • do szkół i klubów fitness – dzięki kartom RFID możliwe jest gromadzenie danych o wytworzonej energii na indywidualnych kontach użytkowników (uczniów, członków klubu), sporządzanie statystyk, obserwowanie wyników treningu, organizowanie konkursów i współzawodnictwa
 • do organizatorów imprez integracyjnych i pikników rodzinnych, którzy pragną zapewnić uczestnikom rozrywkę, a jednocześnie zmotywować ich do pracy zespołowej i do osiągania celu wspólnymi siłami
 • do fundacji, organizacji społecznych i innych grup, które chciałyby dysponować prostym i niezawodnym systemem pomiaru i wizualizacji wytworzonej energii, promować świadomość ekologiczną i odpowiedzialne gospodarowanie energią
 • dla użytkowników indywidualnych zainteresowanych pomiarem generowanej mocy i energii

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego