EnergoRower z systemem Eko Meter – Freestyle

Jest to system pozwalający na bieżąco mierzyć moc wygenerowaną przez każdy EnergoRower a także sumować ilość łącznie wytworzonej energii po upływie danego czasu. Wszystkie te parametry (moc, ilość energii i czas) wyświetlane są na ekranie telewizora. Istnieje również możliwość zapisu tych danych. W prezentowanym scenariuszu Freestyle uczestnicy (od 1 do 4) mogą jechać w wolnym stylu na rowerze a na ekranie tv wyświetlać będzie się ilość energii wyprodukowana w danym przedziale czasu. Każde stanowisko opisane jest numerem, np. Rower 1, Rower 2 etc.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.